Úvodní stránka

Ústav sociálního rozvoje je personálně nejmenším ze všech ústavů FRRMS. Profesně jsou zastoupeni pracovníci se specializací na humanitní vědy (sociologie, psychologie, sociální pedagogika, politologie) a tomu odpovídá i skladba zajišťovaných a vyučovaných předmětů na FRRMS.

Jedná se o předměty Sociologie, Sociální psychologie, Regionální sociologie, Manažerská psychologie, Interkulturní psychologie a Politologie, vše i v anglické verzi. Jedná se vesměs o povinné nebo povinně volitelné předměty zařazené do obou studijních programů -- jak Regionální rozvoj, tak i Mezinárodní teritoriální studia.

Cílem těchto předmětů je nejen humanizace studijních oborů na FRRMS, ale především naplnění tzv. sociálního pilíře regionálního a udržitelného rozvoje. Pracovníci ústavu se zaměřují vedle své pedagogické činnosti zejména na problematiku sociálně-psychologických jevů, které se váží jak k osobnosti manažera, ale i na sociální skupiny typu pracovní týmy, zájmové skupiny, politická seskupení, firmy a instituce. Dále jsou sledovány aspekty interkulturní psychologie, sociálně-patologických jevů (kriminalita), dále sociologie malých sociálních skupin, kriminologie, politologie s důrazem na regionální a komunální politiku.

Dlouhodobě jsou předmětem vědecko-výzkumné, publikační a pedagogické práce také témata kapitálového potenciálu zkoumaných objektů v rámci regionální i zemědělské ekonomiky a politiky. Pozornost se zaměřuje také na síťové struktury z hlediska sociálně-ekonomického rozvoje, inovací apod.

Pracovníci ústavu také aktivně spolupracují s ústavem regionálního rozvoje a veřejné správy i s ústavem regionální a podnikové ekonomiky.

PhDr. Helena Pavlíčková

vedoucí ústavu